Navigace

Obsah

Poplatky za tuhý komunální odpad

(Splatné do 31.3.)

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
 

  • poplatky za odpad  
500,00 Kč za osobu nebo chalupu
  • poplatky za odpad  za děti do věku 18 let
300,00 Kč
  • poplatky ze psů 
100,00 Kč za každého psa

Poplatky se vybírají na úřadě městyse hotově, zaplatit lze i převodem na účet KB 4126161/0100     variabilní symbol   -   1XXX  Bílé Podolí,   20XX Lovčice,     30XX Zaříčany.    (XXX- doplnit číslo domu)

Vyvážení popelnic na tuhý komunální odpad bude probíhat každý týden také v letním období.

 

Stočné

Platební podmínky

Stočné hradí odběratel v hotovosti do pokladny městyse nebo bankovním převodem na č.ú. 4126161/0100  variabilní symbol:

pro obyvatele Bílého Podolí 11 a číslo popisné objektu /např.: 1140/

pro obyvatele Zaříčan 33 a číslo popisné objektu /např.: 3392/

Poplatek se hradí pololetně vždy do  30.11. za období od 1.6. do 30.11.

                                                     do  31.5. za období od 1.12. do 31.5.

Pro případ prodlení odběratele s placením je ve smlouvě o odvádění odpadních vod sjednán úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Ceník za užívání kanalizace