Navigace

Obsah

Výzva

 

Vážení spoluobčané,

 

obracím se na vás s prosbou. Určitě víte, že dění v obci je zaznamenáváno v obecní kronice.

Jsou zde zachyceny hlavní události v obci tak, jak je kronikář – prof. Josef Novák – zachytí. Ale také víme, že při četbě starých kronik, ve kterých je popsán život a dění našich předků, patří k vyhledávaným zápisům různé zajímavosti, zvláštnosti, kuriozity, ale i události, které se nám dnes zdají běžné, ale s odstupem let vypovídají o své době a běžném životě.

 

Proto bychom byli rádi za každý nápad, upozornění na to, co by v kronice nemělo chybět. Profesní, sportovní a další úspěchy obyvatel nebo rodáků, události v průběhu roku /i kuriózní/, srovnání cen, platů, úspěchy spolků, úlovky myslivců, rybářů, chovatelů, pěstitelů. Příhody i průšvihy dětí a nejenom jejich, problémy s počasím, prostě vše, co se každému zdá za zaznamenání hodné.

 

Staňte se spolutvůrci kroniky, zanechme potomkům co nejvěrnější obraz doby, ve které žijeme, i obraz našich vesnic. Pište tipy, popřípadě popis událostí, návrhy atd. Využijte internetu, nebo jenom přijďte a řekněte.

 

Děkuji za spolupráci.

                                                                                                      Jiří Desenský