Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Znak Bílého Podolí

Znak městyse

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Informace e-mailem

Milí návštěvníci,

chcete-li dostávat pravidelné informace o novinkách uveřejňovaných na těchto stránkách, zadejte do formuláře níže Váš e-mail. Zadáním Vašeho e-mailu do formuláře zároveň udělujete souhlas k zasílání informací prostřednictvím
e-mailové služby. 

Mobilní verze

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Vážení spoluobčané,

mnozí z Vás už vědí, že nám byla, v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, poskytnuta dotace na výstavbu kanalizace.  Vlastně jsme obdrželi dotace dvě.  Jednu od Středočeského krajeve výši necelé 4 mil. Kč, o kterou jsme žádali hlavně pro zprovoznění čističky odpadních vod / kolaudována byla v roce 2009/. Tyto prostředky řeší kanalizaci pro nemovitosti v Zaříčanech od obecního domu směrem k Žehušicím po hlavní silnici.

Tato etapa začne v nebližší době/jedná se o čtrnáct dní až tři neděle/ a ukončena by měla být do dvou měsíců. Už začala jednání s dotčenými obyvateli. Vlastně se jedná o „oprášení“ řešení připojení jednotlivých nemovitostí tak, jak bylo již jednou dohodnuto a sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o připojení nemovitosti. Obdobně budou následně probíhat jednání s ostatními obyvateli Bílého Podolí a Zaříčan.

Současně s tím projde revizí ČOV, budou vyměněny popř. repasovány některé strojní části tak, aby mohla být  uvedena do chodu a poté  napojeni obyvatelé.

Souběžně s těmito pracemi budou probíhat nezbytná výběrová řízení na jednotlivé etapy přípravy a realizace výstavby kanalizace ve zbytku Zaříčan a Bílém Podolí. O tuto „velkou“ dotaci jsme zažádali ještě v době, kdy jsme o přidělení krajské dotace nevěděli. Vlastní stavba by měla začít na podzim letošního roku.

Její přidělení je samozřejmě skvělá zpráva, ve kterou jsme delší dobu doufali a několik let po sobě žádali o dotaci na výstavbu.

Cíl je jasný. Prospěch pro obyvatele i obec. Zlepšení komfortu žití, zlepšení životního prostředí a jako bonus zvýšení hodnoty nemovitostí.

Jistě není zanedbatelné, že nepočítáme s finanční spoluúčastí majitelů nemovitostí. Zastupitelstvo nevyužilo zákonné možnosti a nepřímo tak každému přispělo na vybudování přípojky. Příjemné zjištění,  protože ani pro jednotlivé majitele nemovitostí to nebude bez nákladů. Určitě budeme řešit možný hromadný nákup např. kanalizačních trubek a dosáhnout tak lepších cen.

Musíme všichni počítat s tím,  že  nadcházející rok nebude jednoduchý.

V prvé řadě to bude zásah do téměř všech komunikací. S tím budou spojené komplikace s průjezdností a plynulostí dopravy. Ve spolupráci s dodavatelem akce chceme nastolit režim, kdy budeme schopni včas o jednotlivých omezeních informovat. S podnikatelskými subjekty musíme zkoordinovat práce tak, aby co nejméně narušili jejich provoz.

Poznámka k tématu, který bývá předmětem diskusí. „Musím nebo nemusím se připojit?“ Odpověď je, s odvoláním na zákonná ustanovení, jednoduchá: Musím!

Já bych dodal:“A chci.“ Proč?  Spočítám-li náklady na vyvážení splaškových odpadů je kanalizace levnější. Technický stav většiny jímek neodpovídá současným požadavkům a dochází k průsakům do okolí a kontaminaci zeminy, s nebezpečím ovlivnění kvality podzemních vod vlastních nebo spoluobyvatel. Zvýším hodnotu nemovitosti, stačí si všimnout inzerátů, kde je existence kanalizace významným plusem. Zvýším si komfort a kvalitu bydlení. Argumenty netřeba rozepisovat. Asi bych mohl dodat další důvody včetně toho, že připojit se hned je vždy levnější než posléze s dalšími náklady.  

Na internetu uveřejňujeme situaci s vyznačením trasy kanalizace a bude také k nahlédnutí na úřadu městyse a veřejně vyvěšena – v  Zaříčanech v Obecním domě, v Bílém Podolí na KD.

Věřím, že 30.11. 2015 – datum do kterého musíme dotaci vyčerpat, budeme moci společně konstatovat, že se dílo zdařilo a udělali jsme společně dobrou práci pro nás i naše potomky. 

 

                                                                                                      Jiří Desenský

                                                                                                          starosta 

pdf zde