Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Znak Bílého Podolí

Znak městyse

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Informace e-mailem

Milí návštěvníci,

chcete-li dostávat pravidelné informace o novinkách uveřejňovaných na těchto stránkách, zadejte do formuláře níže Váš e-mail. Zadáním Vašeho e-mailu do formuláře zároveň udělujete souhlas k zasílání informací prostřednictvím
e-mailové služby. 

Mobilní verze

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Dobrý den, otevíráme pravidelné informování o postupu výstavby kanalizace v Zaříčanech a Bílém Podolí. Budou zde uveřejněny zprávy o dokončených pracích, ale hlavně o tom, co nás čeká dále.


Současný stav (30.11.):

Vážení, dospěli jsme do stavu, kdy můžeme konstatovat, že výstavba kanalizace je dokončena. Chci prohlásit, že výsledek je společnou prací nás všech. Dílo, pro které jsme rok snášeli vše, co takový zásah do zaběhlého života přináší. Nebudu vyjmenovávat všechny komplikace, které výstavba přinášela. Některých se dotkly více, jiných méně. Chci všem, kteří pochopili, že existence kanalizace posunuje úroveň bydlení a řeší kvalitu života v obcích i pro naše potomky, poděkovat.

Výsledek za to určitě stojí. Kanalizace je vybudována, prošla zkouškami těsnosti, zkouškami kamerovými a převzali jsme ji. Úspěšně proběhla kolaudace.

Více informací v dopise: odkaz ke stažení


Současný stav (16.2.):

Dnes je 16.2. 2015, tedy více než týden který jsem sliboval pro zveřejnění dalších informací o průběhu výstavby kanalizace.

V Zaříčanech pokračuje výstavba přes náves a to tak, že nejdříve bude vybudována hlavní stoka až na konec obce a následně budou budovány přípojky. Stále zdůrazňuji potřebu komunikace s obecním úřadem a dodavatelskou firmou pro upřesnění umístění přípojek.

V Bílém Podolí bude tento týden dokončena stoka v ulici od č.p. 137 až 153. Pokračuje výstavba stoky v ulici od č.p.144 až 11. Od čtvrtka začne výstavba stoky v ulici od č.p. 121 až 142.

U všech platí, že následně budou budovány přípojky k jednotlivým nemovitostem. O jejím umístění musí být rozhodnuto už nyní při výstavbě stoky. Několik fotografií dokumentující výstavbu.

Několik fotek: fotogalerie


Současný stav (27.1.):

Zaříčany – I.etapa financována pomocí dotace Středočeského kraje je dokončena a zkolaudována. 2.etapa - dokončují se stoky ve spodní části Zaříčan. Výstavba je složitá vzhledem k výskytu spodních vod. Provedli jsme kontrolu technologie ČOV a stanovili rozsah prací na jejím spuštění.

Bílé Podolí – tento týden začíná výstavba první stoky a přípojek k nemovitostem. Začínáme v Pazderně, v ulici od č.p.137 do č.p. 153. Následovat bude ulice, která vede od lesa na křižovatku silnice k Bramborám. Od č.p.129 do č.p. 128 a ulice od č.p. 144 až č.p. 11. Následně bude budována stoka od přečerpávací stanice /která bude na konci Bílého Podolí směr Brambory/. S jednotlivými majiteli nemovitostí budeme postupně jednat /s prvními už jednáno bylo/ tak, aby jste byli včas informováni o případných omezeních, které výstavba přináší.

Několik fotek: fotogalerie


Informace pro občany ohledně kanalizace - 8.4.2016


Platební podmínky

Stočné hradí odběratel v hotovosti do pokladny městyse nebo bankovním převodem na č.ú. 4126161/0100  variabilní symbol:

pro obyvatele Bílého Podolí 11 a číslo popisné objektu /např.: 1140/

pro obyvatele Zaříčan 33 a číslo objektu /např.: 3392/

Poplatek se hradí pololetně vždy do 30.11. za období od 1.6. do 30.11.

                                                            do 31.5. za období od 1.12. do 31.5.

Pro případ prodlení odběratele s placením je ve smlouvě o odvádění odpadních vod sjednán úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

 

Zde můžete shlédnout ceník za užívání kanalizace