Městys Bílé Podolí
Bílé Podolí

Vážení spoluobčané,

mnozí z Vás už vědí, že nám byla, v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, poskytnuta dotace na výstavbu kanalizace.  Vlastně jsme obdrželi dotace dvě.  Jednu od Středočeského krajeve výši necelé 4 mil. Kč, o kterou jsme žádali hlavně pro zprovoznění čističky odpadních vod / kolaudována byla v roce 2009/. Tyto prostředky řeší kanalizaci pro nemovitosti v Zaříčanech od obecního domu směrem k Žehušicím po hlavní silnici.

Tato etapa začne v nebližší době/jedná se o čtrnáct dní až tři neděle/ a ukončena by měla být do dvou měsíců. Už začala jednání s dotčenými obyvateli. Vlastně se jedná o „oprášení“ řešení připojení jednotlivých nemovitostí tak, jak bylo již jednou dohodnuto a sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o připojení nemovitosti. Obdobně budou následně probíhat jednání s ostatními obyvateli Bílého Podolí a Zaříčan.

Současně s tím projde revizí ČOV, budou vyměněny popř. repasovány některé strojní části tak, aby mohla být  uvedena do chodu a poté  napojeni obyvatelé.

Souběžně s těmito pracemi budou probíhat nezbytná výběrová řízení na jednotlivé etapy přípravy a realizace výstavby kanalizace ve zbytku Zaříčan a Bílém Podolí. O tuto „velkou“ dotaci jsme zažádali ještě v době, kdy jsme o přidělení krajské dotace nevěděli. Vlastní stavba by měla začít na podzim letošního roku.

Její přidělení je samozřejmě skvělá zpráva, ve kterou jsme delší dobu doufali a několik let po sobě žádali o dotaci na výstavbu.

Cíl je jasný. Prospěch pro obyvatele i obec. Zlepšení komfortu žití, zlepšení životního prostředí a jako bonus zvýšení hodnoty nemovitostí.

Jistě není zanedbatelné, že nepočítáme s finanční spoluúčastí majitelů nemovitostí. Zastupitelstvo nevyužilo zákonné možnosti a nepřímo tak každému přispělo na vybudování přípojky. Příjemné zjištění,  protože ani pro jednotlivé majitele nemovitostí to nebude bez nákladů. Určitě budeme řešit možný hromadný nákup např. kanalizačních trubek a dosáhnout tak lepších cen.

Musíme všichni počítat s tím,  že  nadcházející rok nebude jednoduchý.

V prvé řadě to bude zásah do téměř všech komunikací. S tím budou spojené komplikace s průjezdností a plynulostí dopravy. Ve spolupráci s dodavatelem akce chceme nastolit režim, kdy budeme schopni včas o jednotlivých omezeních informovat. S podnikatelskými subjekty musíme zkoordinovat práce tak, aby co nejméně narušili jejich provoz.

Poznámka k tématu, který bývá předmětem diskusí. „Musím nebo nemusím se připojit?“ Odpověď je, s odvoláním na zákonná ustanovení, jednoduchá: Musím!

Já bych dodal:“A chci.“ Proč?  Spočítám-li náklady na vyvážení splaškových odpadů je kanalizace levnější. Technický stav většiny jímek neodpovídá současným požadavkům a dochází k průsakům do okolí a kontaminaci zeminy, s nebezpečím ovlivnění kvality podzemních vod vlastních nebo spoluobyvatel. Zvýším hodnotu nemovitosti, stačí si všimnout inzerátů, kde je existence kanalizace významným plusem. Zvýším si komfort a kvalitu bydlení. Argumenty netřeba rozepisovat. Asi bych mohl dodat další důvody včetně toho, že připojit se hned je vždy levnější než posléze s dalšími náklady.  

Na internetu uveřejňujeme situaci s vyznačením trasy kanalizace a bude také k nahlédnutí na úřadu městyse a veřejně vyvěšena – v  Zaříčanech v Obecním domě, v Bílém Podolí na KD.

Věřím, že 30.11. 2015 – datum do kterého musíme dotaci vyčerpat, budeme moci společně konstatovat, že se dílo zdařilo a udělali jsme společně dobrou práci pro nás i naše potomky. 

Jiří Desenský

starosta 

pdf zde

Aktuality ke kanalizaci

Dobrý den, otevíráme pravidelné informování o postupu výstavby kanalizace v Zaříčanech a Bílém Podolí. Budou zde uveřejněny zprávy o dokončených pracích, ale hlavně o tom, co nás čeká dále.


Současný stav (30.11.):

Vážení, dospěli jsme do stavu, kdy můžeme konstatovat, že výstavba kanalizace je dokončena. Chci prohlásit, že výsledek je společnou prací nás všech. Dílo, pro které jsme rok snášeli vše, co takový zásah do zaběhlého života přináší. Nebudu vyjmenovávat všechny komplikace, které výstavba přinášela. Některých se dotkly více, jiných méně. Chci všem, kteří pochopili, že existence kanalizace posunuje úroveň bydlení a řeší kvalitu života v obcích i pro naše potomky, poděkovat.

Výsledek za to určitě stojí. Kanalizace je vybudována, prošla zkouškami těsnosti, zkouškami kamerovými a převzali jsme ji. Úspěšně proběhla kolaudace.

Více informací v dopise: odkaz ke stažení


Současný stav (16.2.):

Dnes je 16.2. 2015, tedy více než týden který jsem sliboval pro zveřejnění dalších informací o průběhu výstavby kanalizace.

V Zaříčanech pokračuje výstavba přes náves a to tak, že nejdříve bude vybudována hlavní stoka až na konec obce a následně budou budovány přípojky. Stále zdůrazňuji potřebu komunikace s obecním úřadem a dodavatelskou firmou pro upřesnění umístění přípojek.

V Bílém Podolí bude tento týden dokončena stoka v ulici od č.p. 137 až 153. Pokračuje výstavba stoky v ulici od č.p.144 až 11. Od čtvrtka začne výstavba stoky v ulici od č.p. 121 až 142.

U všech platí, že následně budou budovány přípojky k jednotlivým nemovitostem. O jejím umístění musí být rozhodnuto už nyní při výstavbě stoky. Několik fotografií dokumentující výstavbu.

Několik fotek: fotogalerie


Současný stav (27.1.):

Zaříčany – I.etapa financována pomocí dotace Středočeského kraje je dokončena a zkolaudována. 2.etapa - dokončují se stoky ve spodní části Zaříčan. Výstavba je složitá vzhledem k výskytu spodních vod. Provedli jsme kontrolu technologie ČOV a stanovili rozsah prací na jejím spuštění.

Bílé Podolí – tento týden začíná výstavba první stoky a přípojek k nemovitostem. Začínáme v Pazderně, v ulici od č.p.137 do č.p. 153. Následovat bude ulice, která vede od lesa na křižovatku silnice k Bramborám. Od č.p.129 do č.p. 128 a ulice od č.p. 144 až č.p. 11. Následně bude budována stoka od přečerpávací stanice /která bude na konci Bílého Podolí směr Brambory/. S jednotlivými majiteli nemovitostí budeme postupně jednat /s prvními už jednáno bylo/ tak, aby jste byli včas informováni o případných omezeních, které výstavba přináší.

Několik fotek: fotogalerie


Informace pro občany ohledně kanalizace - 8.4.2016


Platební podmínky

Stočné hradí odběratel v hotovosti do pokladny městyse nebo bankovním převodem na č.ú. 4126161/0100  variabilní symbol:

pro obyvatele Bílého Podolí 11 a číslo popisné objektu /např.: 1140/

pro obyvatele Zaříčan 33 a číslo objektu /např.: 3392/

Poplatek se hradí pololetně vždy do 30.11. za období od 1.6. do 30.11.

                                                            do 31.5. za období od 1.12. do 31.5.

Pro případ prodlení odběratele s placením je ve smlouvě o odvádění odpadních vod sjednán úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

 

Zde můžete shlédnout ceník za užívání kanalizace

ÚŘAD

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ŽivéObce.cz

Plánované odstávky

Partneři, Svazky, Projekty