Městys Bílé Podolí
Bílé Podolí

Hasiči

Hasičský sbor v Bílém Podolí

Podobně jako v jiných obcích a městech i v Bílém Podolí vzniká spolek dobrovolných hasičů. Ustavující schůze se konala 26. února 1893 za účelem zvolit předsedu, velitele a cvičitele. Předsedou zvolen Jak Pavlík, velitelem Karel Doutlík a cvičitelem Čeněk Havránek.

30. dubna 1893 na valné schůzi dobrovolných hasičů zvoleni: jednatel – Antonín Pacovský, pokladník – Josef Chudoba, člen výboru – Čeněk Poskočil, Jan Forman, Václav Havránek a Josef Bochníček z Brambor.

V roce 1894 (18.3.) se konala první valná hromada sboru, změna nastala ve funkci cvičitele místo Čeňka Havránka zvolen Antonín Pacovský a za četaře stříkačníků zvolen Josef Janoušek, v témže roce dojednána hadice (20 m) od firmy Smekal Praha. Na výborové schůzi 6.7.1894 se odsouhlasilo, že kdo z členů se nezúčastní tří po sobě jdoucích cvičení bude ze sboru vyloučen. Od roku 1894 se pořádají pravidelně hasičské plesy, později i maškary, střídavě v pohostinstvích p. Jandy nebo p. Radovnického. Schůze se budou konat střídavě v hostincích v Bílém Podolí a to p. Nohejla, p. Jandy, p. Radovnického, p. Kluckého, p. Ohršteina. V následujícím roce ustanoven Josef Kočička za obcházeče sborových záležitostí (plat 6 zlatých ročně). V dalších letech jsou přijímáni noví členové sboru (Forman, Nekvapil, Josef Poskočil, Václav Svoboda, Antonín Vraný, Josef Jošt, Čeněk Jošt, Josef Říha, Antonín Radovnický.

V červnu 1900 se výbor usnesl, že se výstroj hasičů nesmí používat mimo službu. V roce 1903 na valné hromadě dochází ke změnám, předseda B. Kopáč, cvičitel Karel Vaněk, později se stává velitelem a cvičitelem Václav Truksa, sborový sluha Josef Vašák. Hasičský sbor má jen 14 členů, sborový sluha od roku 1908 měl za povinnost po každém dni vyčistit hasičskou techniku za 2 koruny a měl jako zbrojmistr v evidenci výstroj a výzbroj hasičů.

V roce 1913 požádal sbor obecní úřad o zakoupení 3 ks hadic (a 25 m), o sloup na vysoušení hadic a zhotovení leziště. Poslední zápis hasičů je ze dne 29.6.1914 (pak začíná 1. světová válka) a předsedou je Jan Uhlíř, velitel Karel Vaněk, náměstek velitele Václav Truksa, jednatel Václav Čepek, pokladník Karel Váňa.

Další zápisy o činnosti spolku hasičů začínají až 27.4.1921. Schůze se koná v hostinci Josefa Říhy a je odsouhlaseno, že půjčování hasičské stříkačky pro veřejnost (např. čištění studny) se povoluje jen za přítomnosti člena hasičského sboru. Vypůjčovatel musí zaplatit poplatek. Leziště postaveno pod kostelem (dříví dodá Václav Truksa), do země postaveny kolejnice a do nich je přidělán dřevený sloup. V roce 1924 zakoupena plachta na stříkačku. V červnu 1926 dána stříkačka do opravy, obec zaplatila 4.000 Kč. V roce (13.3.) 1927 zvolen vzdělavatelem hasičského sboru Josef Hozák, řídící cvičitel a dozorcem náčiní Josef Truksa. Celých dlouhých deset let se nenašly zápisy o činnosti hasičů, ačkoliv sbor fungoval.

Dne 6.července 1937 zakoupena z obecních prostředků nová motorová stříkačka v ceně 27.500,- Kč a 15. prosince 1937 došlo na první praktické vyzkoušení při požáru domu čp. 78 (řezník B. Klucký). Po 2. světové válce zahájili hasiči opět činnost, mimo jiné pořádáním plesu v pohostinství u Poskočilů čp. 110 (1.2.1947). V roce 1951 opět obnovena činnost hasičů (přerušena únorem 1948) předseda – Antonín Podávka čp. 24, velitel Josef Hron čp.30, první místopředseda M. Mareš čp. 106, druhý místopředseda Josef Blenal čp. 26, pokladník Václav Mokošín čp. 75. V následujícím roce je zahájena stavba nynější hašičské zbrojnice (7.2.1952), protože předchozí hasičská zbrojnice čp. 18 sloužila od roku 1937 jako sběrna mléka (zajišťoval Jan Jiskra čp. 3 – obecní posel). V roce 1965 zakoupena hasičům motorová stříkačka PS – 8 za 30.000 Kč. K dalšímu zrekonstruování požární zbrojnice dochází v roce 1969.

Ze života hasičů v Bílém Podolí

V roce 1972 byl název SPO a čítal 12 členů. V roce 1973 podává velitel Čepek Václav demisi na funkci, jedná se rozpuštění SPO pro nezájem členů o práci. Na výroční schůzi je volen nový výbor ve složení: předseda – Buřita Jaroslav, velitel – Krajíček Jaroslav, jednatel – Mňuk Vladimír, pokladník – Poskočil Jan, preventář – Čepek Václav, 1. strojník – Krajíček Jan, 2. strojník – Vaněk Jindřich. V roce 1974 jsou zavedeny noční žňové hlídky hasičů, byl vybudován sušák na hadice před požární zbrojnicí.

V roce 1975 se mění název na ČSPO (Československý svaz požární ochrany). Členové výboru ČSPO čelí kritice od Národního výboru pro malý zájem o spolupráci s ostatními složkami v obci. Na výroční členské schůzi dne 28.11.1975 je přítomno 9 členů. Je zvolen nový výbor ve složení: předseda - Jan Poskočil, velitel – Jaroslav Krajíček, zbrojmistr - Jindřich Vaněk, pomocník zbrojmistra – Petr Říha, pokladník – Jaroslav Buřita, kterému byl ponechán titul čestný předseda ČSPO, jednatel – Vladimír Mňuk.

V roce 1978 se požárníci zúčastňují brigád při výstavbě Domu služeb v Bílém Podolí. Od Národního výboru získali 10 kusů pracovních stejnokrojů. V srpnu 1979 přišla velká průtrž mračen, takže požárníci čerpali vodu ze zatopených sklepů a studní. V roce 1981 byla započata oprava chátrající požární zbrojnice a úprava jejího okolí.

V roce 1982 byla kritizována práce velitele sboru s. Jana Ševečka, který byl na výroční členské schůzi odvolán a byl za něj zvolen nový velitel s. Bohumil Bohatý.

V roce 1983 se počet členů sboru zvýšil na 19 členů. Na výborové schůzi ČSPO bylo rozhodnuto, že nepracující členové opustí sbor, do kterého se hlásí 5 nových mladých členů. Začíná se sbírat staré železo po vesnici, požárníci suší seno a prodávají ho místnímu JZD, aby měli peníze na své akce.

V roce 1986 pracuje 17 členů, složení výboru se změnilo takto: předseda – Miloslav Čepek, velitel – Bohumil Bohatý, strojník – Jaroslav Jansa, jednatel – Vladimír Mňuk, pokladník – Josef Vraný, politicko-výchovný pracovník – Štefan Slovjak, preventář – Jaroslav Krajíček. V roce 1988 máme již 20 činných členů. Je ustanoveno soutěžní požární družstvo.

V roce 1989 se sbor omladil a čítá 33 činných členů, pořádá se ples požárníků v KD Bílé Podolí. V roce 1990 je změněn název ČSPO na Hasiči (SDH), v Kulturním domě Bílé Podolí se koná Okresní hasičská konference, na kterou byl delegován velitel p. Bohumil Bohatý a za pořádající obec starosta p. Jiří Milka. V roce 1991 náš sbor opustilo několik nepracujících členů, takže nás je 25. Starosta obce p. Jiří Milka a velitel okrsku č. 4 p. Václav Čepek přicházející s návrhem na zřízení zásahové jednotky v obci.

V letech 1992 – 1994 probíhá dokončení opravy hasičské zbrojnice, která se dlouhá léta nepovedla. Na výroční valnou hromadu v roce 1994 přišlo pouhých 12 členů. V roce 1995 bylo obnoveno pořádání stavění májí po vsi.  Rok 1996 je určena 9-ti členná zásahová jednotka při Obecním úřadě.

Rok 2002 sbor čítá 20 členů z toho 13 aktivních. V roce 2003 základna zůstává stejná. Dochází ke změně funkcionářů výboru SDH a to takto: starosta – p. Bohumil Bohatý, velitel – p. Jaroslav Jansa, strojník – p. Jiří Dvořáček ml., hospodář – p. Vlastimil Popelka, preventář – p. Milan Totušek, revizní komise ve složení: předseda – p. Zdeněk Vítek st., člen – p. Pavel Konár, člen – p. Martin Skačan.

Rok 2004 – 2006 hasiči mají 33 členů, z toho 14 činných, tedy platících. Devítičlenné zásahové družstvo při OÚ je z řad členů, kteří jsou v dosahu 24 hodin, protože pracují v místě. Zakládá se sportovní družstvo, které pilně nacvičuje na různé soutěže a memoriály, proto je jim zakoupena stříkačka PPS – 12. Družstvo začíná sbírat první úspěchy na soutěžích např. v Semtěši, Jankovicích i na domácím hřišti. Uskutečnil se zájezd do hasičského muzea v Přibyslavi a ZOO v Jihlavě, každoročně se pokračuje v tradici stavění májí, sbírá se staré železo a pořádají se taneční zábavy pro obyvatele naší obce.

Členská základna k 1.1.2007 je složena z těchto členů: Bohumil Bohatý, Jiří Dvořáček ml., Jakub Fejfar, Josef Fejfar ml. Jaroslav Jansa, Radim Línek, Martin Skačan, Stanislav Švehlik, Libor Šmíd, Milan Totušek, Jindřich Vaněk st., Jindřich Vaněk ml., Libor Vraný ml., Bohumil Nevoral, Miloš Mareš, Pavel Konár. Ostatní členové vedení v evidenci SDH jsou členy čestnými.

ŽIVOT V OBCI

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

ŽivéObce.cz

Partneři, Svazky, Projekty